DOFINANSOWANIE

gora_1wrs_lewy1gora_1wrs_prawy

gora_2wrs_lewy

W dniu 26.06.2013 roku w wyniku podpisanej umowy pomiędzy Fundacją Karpacką – Polska a Spółką „Bieszczady” mającej na celu poprawę jakości świadczonych usług turystycznych zakupiono do O.W. „Bieszczady”

następujące wyposażenie:  telewizory, szafy chłodnicze, lodówki, łóżka,  krzesła, stoły oraz płytki ceramiczne.

Projekt współfinansowany był przez Szwajcarię  w  ramach  Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami  członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt „Alpy Karpatom”- program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”, realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.

  

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA WYNOSI:

17 758,35 CHF / 99 905,54 zł/

 

Instytucja Realizująca:

dol_lewy1

dol_srodek

Operator Dotacji:

 dol_prawy

Projekt „Poprawa jakości świadczonych usług turystycznych poprzez zakup wyposażenia do OW „BIESZCZADY”
współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej poprzez projekt „Alpy Karpatom” realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.